Výrobce - Dovozce

Nejnovější zboží

Přívěsek Swarovski Krystal De Art 24mm

Přívěsek Krystal SWAROVSKI De Art 24mm Silver night. Prodej krystalů od...

Přívěsek Swarovski Krystal Blue AB Octagon 14mm

Přívěsek Krystal SWAROVSKI Octagon 14mm Crystal Blue AB. Prodej krystalů od...

Přívěsek Swarovski Krystal AB Column 20mm

Přívěsek Krystal SWAROVSKI Column 20mm Crystal AB. Prodej krystalů od...

Přívěsek Swarovski Krystal Cal Divoké Srdce 17mm

Přívěsek Krystal SWAROVSKI ve tvaru srdce o průměru 17mm...


Reklamační řád a výměna zboží

Reklamační řád

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník) a zákonem o ochraně spotřebitele.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy si kupující věc objednal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a odpovídají vlastnostem jež jsou uvedeny v popisu u každého zboží;

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

1. Na odstranění vady dodáním nové věci bez vady, nebo dodáním chybějící věci

2. Na odstranění vady opravou věci

3. Na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy

Postup při uplatňování nároků plynoucí z vadného plnění, se dále řídí reklamačním řádem;

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. a § 2161 násl. občanského zákoníku.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu;

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

Zboží bylo poškozeno při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce);

Zboží bylo používáno nevhodným způsobem, v nevhodných podmínkách, nebo k jinému účelu, než bylo určeno;

Postup při reklamaci:

Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo na e-mail našeho e-shopu;

Zboží odešlete na adresu sídla firmy:

J+J Style s.r.o.

Jaroslava Makalová

V Průčelí 1650/12

14900 - Praha 4

Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu;

Reklamace se nevztahuje na zboží s již předem uvedenou závadou;

V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží zpět k zákazníkovi společnost J+J Style s.r.o.. V případě neoprávněné reklamace, hradí tyto náklady zákazník.

Výměna zboží:

V případě potřeby (např. nevhodná velikost atp.), Vám nepoužité a nepoškozené zboží po předchozí domluvě rádi vyměníme.  Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nově požadované zboží;

Postup:

Zašlete nám e-mail, který bude obsahovat vaše uživatelské jméno, číslo faktury a informace o výměně zboží. Příklad: model: 2048, vel. 8, za 2048 vel. 7 apod. Na tomto základě vám zašleme email, s návrhem o nejrychlejším způsobu převzetí/zaslání vráceného zboží;

Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek používání nebo opotřebení. V případě, že objednávka dosahovala částky vyšší než 699Kč, poštovné za první výměnu neúčtujeme. Při opakované výměně stejné objednávky, jsou poplatky spojené s dopravou účtovány;

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující (nepodnikatel) má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez

udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Pokud se tak rozhodnete, dodržujte níže uvedený postup.

Zašlete nám e-mail, který bude obsahovat vaše uživatelské jméno a číslo faktury, společně s číslem bankovního účtu, na které vám po převzetí zboží bude částka vrácena. Na tomto základě vám zašleme informace, o nejrychlejším způsobu převzetí/zaslání vráceného zboží;

Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek používání nebo opotřebení, v původním nepoškozeném obalu a zasláno zpět v uvedené 14denní lhůtě. Zásilky poslané dobírkou nebudou prodejcem převzaty. Zboží musí být v bezvadném stavu, schopné dalšího prodeje;

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Zejména se jedná o náklady spojené s vrácením zboží vyplývající z nákladů požadovaných třetími osobami (tzn. odborné posouzení stavu zboží, nové zabalení zboží, přeprava zboží k odborným třetím osobám a zpět k prodávajícímu apod., ve výši od 100Kč do 1.000Kč);

Storno objednávky: 

Objednávku lze stornovat nejlépe telefonicky, případně e-mailem, pokud je stav objednávky přijat, ale zboží ještě nebylo expedováno;

Nevyzvednuté objednávky:

Nevyzvednutím objednávky kupující porušuje kupní smlouvu uzavřenou mezi prodejcem a kupujícím, kupní smlouva vzniká dokončeným nákupem na e-shopu;

Prodejce má ze zákona právo na náhradu škody, která mu nevyzvednutím zásilky vznikla, jedná se o manipulační poplatek v související s přípravou zboží k expedici, balného a náhradu poštovného dle platného ceníku e-shopu „informace o dopravě“;

V případě přetrvávajícího zájmu o nevyzvednutou objednávku, Vám bude po úhradě částky za objednané zboží předem na náš bankovní účet opětovně odeslána;

 

Kompletní znění obchodních podmínek e-shopu naleznete zde: "Obchodních podmínky"

 

 

Novinky
Pokud jste registrovaný zákazník, Přihlašte - 0dhlašte se ZDE

E-Mail: 
Jméno: